برچسب: وحدت
۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

همایش امنیت و وحدت در دهستان کارواندر بخش مرکزی خاش برگزار شد

قرآن کریم و اسلام همه مسلمانان را یک امت واحده خوانده در حالی که امروزه برخی رویدادها موجب تفرقه مسلمانان گشته و روابط مسلمانان با یکدیگر بر طبق همان الگویی که دولت های غربی و استعماری به نفع خود بیان کرده اند