دسته: سیستان و بلوچستانRSS
بلوچ در متون کهن
۲۸ دی ۱۳۹۴
4 دیدگاه

بلوچ در متون کهن

از ديگـــر واكـــنش هـــای مـــردم بلوچـــستان در روزگـــار قاجاريـــه، مقاومـــت سرســـختانه ايـــشان در برابـــر قراردادهـــای اســـتعماری دولـــت انگلـــستان در موضـــوع تحديـــد حـــدود مرزهـــا و جـــدايی ايـــن مـــردم از خويـــشاوندان خـــود در بلوچـــستان پاكـستان بـود كـه خـود موجـب طغيـان هـا و سركـشی هـايی شـد كـه از موضـوع بحـث بيــرون اســت در همــه ايــن واكــنش هــا يــك وجــه مــشترك وجــود دارد و آن غيــرت ملــی و روحيــه وطــن پرســتانه ايــن قــوم آريــايی
است.

سيرتاريخي و نحوه تكميل زبان بلوچی-زبان بلوچی (قسمت دوم)
۱۸ دی ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

سيرتاريخي و نحوه تكميل زبان بلوچی-زبان بلوچی (قسمت دوم)

زبان بلوچي:(حماسه مردم بلوچ، يادگاری) دانشمندان زبان‌شناس ايراني درباره زبان بلوچي تحقيقات برجسته علمي انجام نداده‌اند، اما محققان غربی به ويژه ايران‌شناسان، ضمن انجام تحقيقاتی در مناطق باستاني ايران، به بررسي زبان بلوچی نيز پرداخته‌اند. مك دانل مي‌گويد: «شاخه‌ مادی زبان اوستا، پدر زبان بلوچی است، محتمل‌ترين نظريه بر اين مبنا است كه مادها پارسي‌نژاد بوده‌اند و به زبانی سخن مي‌گفته‌اند كه خويشاوند فارسی كهن بوده است.»

گار اَنت بَلوچ گار اَنت بَلوچ
۱۷ دی ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

گار اَنت بَلوچ گار اَنت بَلوچ

گار اَنت بَلوچ گار اَنت بَلوچ /////خبری نیست از بلوچ، خبری نیست از بلوچ
چَہ یَک سَد ءَ چار اَنت بَلوچ /////از صد نفر چهار نفر حاضر ند

۱۴ دی ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

سيرتاريخي و نحوه تكميل زبان بلوچی (قسمت اول)

احتمالاً بلوچي را نخست كاتبان پتنه‌اي كه در دربار ناصرخان اول، حكمران كلات (حك: ۱۷۴۹ – ۱۷۹۵ م)، به كار گماشته شده بودند، به نگارش درآوردند. در دربار ناصرخان زبان بلوچي رسميت داشت. البته زبان مكاتبات فارسي بود.

تو په وشّیں خیالے وتءَ گل مه کں
۱۳ دی ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

تو په وشّیں خیالے وتءَ گل مه کں

« تو په وشّیں خیالے وتءَ گل مه کں                           منصبءُ زرّءُ مالے وتءَ گل مه کں » دل مه بند اِت په دنیا که اِے بے وفا                              بیرگیں کارزوالے وتءَ گل مه کں سمبهینیت وتءَ را چو بانوریءَ                                 آ بلے پیرزالے وتءَ گل مه کں مرگ سریں زندگءَ تو اگر بشکنے                               دشمنءِ مرگءِ حالے وتءَ…..

غم منی باز انت کس منی غموار نه بیت
۱۳ دی ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

غم منی باز انت کس منی غموار نه بیت

غم منی باز انت کس منی غموار نه بیت                             بل غماں دنیا پر کسءَ پادار نه بیت کس پریشان نیں ستکگءُ برباد اِں اِے ملک                   درست غمیگ انت که پرچیءَ کلدار نه بیت هرکجا هورءُ هاربیت جنگل سبز بنت                             مے گورءَ هشکیں لوڑ کیت سرگوار نه بیت درست وتءَ یک لٹّءَ کش انت مالءِ لالچءَ                    …..

سایه روشن سرمایه گذاری هند در چابهار
۸ دی ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

سایه روشن سرمایه گذاری هند در چابهار

توافقنامه سرمایه گذاری هند در چابهار به رغم گذشت بیش از ۶ ماه از امضای این قرارداد و تعجیل اولیه این کشور ؛ تاکنون اجرایی نشده است. توافقنامه سرمایه گذاری ۸۵ میلیون دلاری هند در بندر چابهار در سفر اردیبهشت ماه «نیتین گادکاری» وزیر کشتیرانی ، بزرگراه ها و حمل و هند به تهران با…..

چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟
۷ دی ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟

سخن گفتن از بهشت و راه رسیدن به آن، سخنی است که خستگی و ملامت نمی‌آورد، دلها به آن انس می‌گیرد، و عقلهای با هوش به سوی آن مایل می‌شود، کیست از ما که آرزوی بهشت را ندارد؟ بهشت، تو چه می‌دانی بهشت چیست! آن نوری است که می‌درخشد، کاخهای بلند، نهرهای جاری، ریحان و…..

وھد ھورے شل ایت
۷ دی ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

وھد ھورے شل ایت

وھد ھورے شل ایت سال ترمپ انت ریچ انت ماہ درنزانت وت ءَ ترینزوکانی وڑا روچ چش نمبگ ءَ گوات ءَ شینگ انت روانت من کہ اھد ءِ ادا وت وتی منزمان من کہ کرد ءِ وتی وت بباں پاسبان کہ نوں اوشتیت پمن کہ مے گاماں گوں روت گوں وت مھرے بکن وت ادا…..