دسته: معرفی و گفتگوRSS
۲۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ستیز با سنت یا حفظ سنت

به نظر می رسد که ارزشهای جهان مدرن و غرب حتی در میان جامعه بسته بلوچ تاثیر گذاشته است و نوع برخورد این جامعه سنتی با قندیل ، الگوهای غلطی را به جامعه می دهد که در کشاکش حفظ سنت و تجدد باید در مورد آن چاره اندیشی و توافق جدی ای صورت بگیرد تا در دوران گذار ، جامعه ما با کمترین هزینه روبرو شود‌ .