دسته: فرهنگی و هنریRSS
۳۱ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقش رسانه ها در شکل دهي فرهنگ عمومی

رسانه ها با تحولاتي که در جنبه هاي مختلف از بعد فن آوري تجهيزاتي و حجم و روش داشته اند به عنوان حاملان و منتقل کنندگان پيام مي توانند در ساخت فرهنگ عمومي باورها و افکار عمومي موثر باشند. آنها بدون در نظر گرفتن مرزهاي جغرافيايي عقيدتي و فرهنگي امکان حضور را در همه نقاط جغرافيايي پيدا کرده اند.

۳۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رستم، افسانه است یا حقيقت

رستم فرزند زال يا دستان بود. زال فرزند سام و سام فرزند نريمان بود. رستم، علاوه برشغاد، برادر ديگرى نيز داشت به نام «زواره» و خود رستم سه پسر و دو دختر داشت: سهراب، كه به دست وى كشته شد؛ جهانگير، كه به طور ناشناس با پدر جنگيد ولى شناخته شد و از مرگ رهايى يافت، اما عاقبت ديوى او را از كوه پرتاب كرد و كشت

۲۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شاهنامه درباره زن میگوید

در شاهنامه از حدود ۸۰ زن نام برده شده است که امروز هم ما نام های برخی از آنان را در کوچه و برزن می شنویم: تهمینه، رودابه، شهرناز، ارنواز، فرانک، ماه آفرید، رودابه، منیژه، کتایون، گل نار، نوبهار، سین دخت، گردآفرید، فرنگیس، پریزاد، پوران دخت، آزرم دخت، چهرزاد، گردیه، سودابه و…
این زنان که با صفاتی چون پاکرای، پاکدامن، پرمنش، فرزانه زن، هشیوار زن، زیرک و هوشیار، شوخ لشکرشکن، زن شیرین سخن، شیرزن، به کردار شیر و…در شاهنامه آمده اند گاه با ستایش فردوسی مواجه شده اند و گاه با سرزنش او.
در شاهنامه زنان اندکی هستند که از نگاه فردوسی فتنه انگیزند؛ از آن جمله می توان به «سودابه » همسر کیکاووس اشاره کرد که باعث شد سیاوش آزمایش شود و به خاطر اثبات بی گناهی از آتش بگذرد و سرانجام پاک از آزمایش ناپاکان بیرون بیاید. اما مطالب جالبی در ادبیات و سنت های کهن ایرانی درباره زنان وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

لیکو یا زهیروک بلوچی
۱۶ دی ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

لیکو یا زهیروک بلوچی

ليكو يكي از اشعار شفاهي بلوچي است که سینه به سینه به نسل ها منتقل می شود و نماینگر نوعی وصف همراه با داغ دل است

چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟
۷ دی ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟

سخن گفتن از بهشت و راه رسیدن به آن، سخنی است که خستگی و ملامت نمی‌آورد، دلها به آن انس می‌گیرد، و عقلهای با هوش به سوی آن مایل می‌شود، کیست از ما که آرزوی بهشت را ندارد؟ بهشت، تو چه می‌دانی بهشت چیست! آن نوری است که می‌درخشد، کاخهای بلند، نهرهای جاری، ریحان و…..